Activiteiten

De kliniek in Jeruzalem behandelt kinderen tot 21 jaar. Die komen uit alle groepen van de samenleving. Het is goed om te zien, dat zowel Joodse als Palestijnse inwoners gebruik maken van onze voorzieningen. Dat is een groot goed, en dat moet ook zeker gehandhaafd blijven. Het enige selectiecriterium is: de ouders of verzorgers van de kinderen zijn niet in staat de tandheelkundige zorg zelf te betalen. Dat wordt onafhankelijk beoordeeld door het stadsbestuur van Jeruzalem. Ook in 2017 zijn weer ruim 20.000 behandelingen uitgevoerd. 2018 laat eenzelfde beeld zien.

Verder zijn de activiteiten uitgebreid met de zorg voor ouderen. Er zijn veel ouderen die weinig inkomen hebben. De pensioenvoorziening is belangrijk minder dan in Nederland! Er is een grote behoefte aan protheses. Nu wordt 1 dag in de week gereserveerd voor deze bevolkingsgroep. Ook deze voorziening wordt gratis verstrekt.

De Stichting verzorgt voor de kliniek de beroepsverzekering voor de vrijwilligers die daar werken. Deze verzekering voor de werkzaamheden is bij een Nederlandse verzekeraar afgesloten en dekt de risico’s voor eventuele calamiteiten. De Israëlische overheid stelt een dergelijke verzekering verplicht voordat de vrijwilligers toestemming wordt verleend om er te werken. Verder faciliteert de Stichting bij het afgeven van een BIG-registratie verklaring voor Nederlandse tandartsen. Ook die is vereist.