Ons werk

Praktische uitvoering

De “Foundation Dental Volunteers for Israël” is gevestigd in Jeruzalem en exploiteert in die stad een kliniek waar gratis tandheelkundige hulp verstrekt wordt aan kinderen en jong volwassenen tot 23 jaar. Deze dienstverlening is bedoeld voor iedereen binnen deze leeftijdsgroep, die om financiële redenen geen toegang heeft tot tandheelkundige behandeling in de normale praktijk. De kliniek is gevestigd in Mekor Chaim en beschikt over 5 units voor tandartsen en 2 voor mondhygiënisten. De tandartsen komen vanuit de gehele wereld en werken vrijwillig 1 of meer weken in de kliniek. Zij ontvangen geen vergoeding en betalen ook de reiskosten zelf. De verantwoordelijke directeur is een Israëlische tandarts. De assistenten en de administratieve staf is gesalarieerd. Alle financiële middelen komen uit donaties. Belangrijke fabrikanten stellen ook installaties en goederen ter beschikking. Dat alles stelt de kliniek in staat per dag vaak meer dan 100 kinderen te onderzoeken en/of te behandelen.

In 2017 werkten er 125 tandartsen in 151 werkweken.