Verantwoording

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en ontvangt voor hun werkzaamheden geen beloning. Eventuele kosten, door hen gemaakt voor de Stichting, kunnen op hun verzoek, na goedkeuring door het bestuur, worden vergoed. Een financieel overzicht.