Beleidsplan

Het te voeren beleid is ten opzichte van de afgelopen jaren, niet veranderd. Het bestuur van de Stichting DVI Netherlands gaat door met het verspreiden van de naamsbekendheid en het doel, zodat meer inkomsten en vrijwilligers voor de kliniek in Jeruzalem kunnen worden geworven. Een belangrijk middel daartoe zijn de bijeenkomsten van kleine groepen tandartsen en studiegroepen. Dit middel blijkt effectief en zal daarom ook de komende jaren gebruikt worden.

Ook de website van de Kliniek in Israël (www.dental-dvi.org.il) is een belangrijk middel. Onze Stichting komt daarin voor met een eigen tekst in de Nederlandse taal. Deze site wordt wereldwijd zeer veel geraadpleegd.  Dat blijkt ook uit het aantal aanmeldingen om er te mogen werken. Er is momenteel een wachtlijst van ca 1 jaar!

Er is een belangrijke toename van het aantal jonge tandartsen die in de kliniek willen werken. Een hele goede ontwikkeling. Maar ook een uitdaging. Immers, ervaring speelt een belangrijke rol in het behandelen van kinderen. Onze stichting wil met name dan ook onder deze groep het vrijwilligerswerk aanmoedigen.